Välkommen till SweCops samling!

Många års samlande med massor med gåvor, byten och köp har skapat denna växande samling. Ett stort intresse för polishistoria har påverkat samlandet. Ett stort TACK till alla som bidrar eller har bidragit till samlingen.

Tanken med sidan

En samling gör inte någon större nytta i lådor och kartonger. Därför blir detta en form av en liten digital utställning. Fakta kring föremålen kompletteras med jämna mellanrum. Angående utländska polismärken kommer inte alla att kunna åskådliggöras på grund av mängden. Målsättningen är att få tag i märken från så många länder i världen som möjligt. 

Ett ständigt letande....

...efter nya föremål till samlingen. Är det någon som har föremål som ni tror att skulle platsa i samlingen får ni gärna skicka era kontaktuppgifter så kontaktar jag er. Har ett intresse av föremål från hela Sverige men Dalaanknytning är extra värdefullt. 
Kontakt <

Några Nya objekt

Byten

Vid kontakt kan listor på bytesobjekt fås. Är ni ute efter något speciellt så får ni gärna lämna en önskelista ifall något skulle dyka upp i inflödet. Vid kontakt skickas inloggningskod till bytessidan.

Märkta objekt

När ett objekt är märk med ¥ i slutet så finns motsvarabde objekt för byte. Byte i samma kategori föredras. Reservation för att sidan inte hunnit bli uppdaterad efter ett byte.

Fakta Saknas

Är det någon som har fakta om något föremålet så får ni gärna höra av er. Perfekt om källa till informationen kan anges!
SweCop saknar flera äldre FAP-ar/reglementen varför det ibland är svårt att fastställa modell och år.

Felaktigeter

Om något objekt är felmärkt uppskattas ett påpekande om detta. Återigen så är källa till informationen av stort värde om en sådan finns.

Kontakt <