Axelgrader m/92 - Vävda

Axelgrader m/92 - Broderade