Före 1926

Modell 1926

Modell 1954

Modell 1974

Modell 1992

Modell 2015

Polishögskolan/Polisutbildningen m/2004