Kanada





USA

Märken från delstater i USA åskådliggörs med max 8 st. Från vissa delstater finns det för många märken. ”STATE”-märken är ”prio ett” i USA samlingen.

Haiti

Jungfruöarna

Kuba

Puerto Rico