Swecop 2 lövrad guldrad 3000

Utdrag ur Polismyndighetens FAP 798-1:

Utbildningstecken
10 § Utbildningstecken visar att bäraren genomgått en utbildning för vilken utbildningstecken har fastställts av Polismyndigheten.

11 § Utbildningstecken får bäras av personal som med godkänt resultat genomgått en utbildning för vilken utbildningstecken har fastställts av Polismyndigheten. Endast ett utbildningstecken får bäras.

12 § Beslut om införande av nya utbildningstecken fattas i samband med införande av utbildning. Beslut fattas av rikspolischefen.

Tygmärke: Får bäras på vänster ärm ovanför ärmemblem eller på motsvarande plats.Upphör tjänstgöringen som utbildningen avser får utbildningstecknet inte längre bäras.

Metallmärke: Får bäras på vänster bröstficka eller på motsvarande plats.

Utbildningstecken - tyg

Utbildningstecken - metall

Fastställda utbildningstecken 2023-02-09

Funktionsbeteckningar

Tjänstgöringstecken

Behörighetstecken